АРХИТЕКТ НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ
ПРОФЕСИОНАЛНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ
в периода 1992 - 2015 година

Архитект Николай Няголов се дипломира през 1996 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София, магистърска степен по архитектура.

Професионалната му кариера започва още през 1992 г. като дизайнер в екипа на проф. Николай Тулешков, доктор по архитектура. През 1997 г. започва собствен бизнес, ръководейки архитектурни, инженерни и специализирани екипи в областта на инвестиционното проектиране, строителните и ремонтни дейности на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения в България, Европа и Африка. Инвеститори на проектите са държавни, общински и частни български и чуждестранни физически и юридически лица.

В началото арх. Няголов развива основно инвестиционния дизайн на своята дейност. Той и неговият екип покриват широк спектър от услуги - изработване на планове за развитие на обекти, предварителни, технически и детайлни проекти на сгради и съоръжения, интериорни и дизайнерски решения за обществени и жилищни сгради. Мащабът на обектите варира от малки местни магазини, работилници и апартаменти, през отделни жилищни сгради и офиси до жилищни комплекси от над 200 апартамента, промишлени помещения, държавни административни сгради и обекти за възобновяема енергия. Част от проектите се финансират със средства от оперативните програми на Европейския съюз.

От началото на 2001 г. строителните фирми, управлявани от архитект Няголов, започват разработването на нова линия на своя бизнес в областта на ремонтните дейности и изграждането на нови сгради и съоръжения. Строително-монтажните работи възлизат на милиони евро. Клиенти са български и чуждестранни физически и юридически лица. Строителните работи са на територията на цялата страна. В тази линия екипът е специализиран в малки и средни бутикови сгради, проектирани да отговарят на специфичните изисквания на всеки клиент.

През 2002 г. архитект Няголов заедно с партньори започва първия си строителен проект като инвеститор - многофамилна жилищна сграда, намираща се на булевард „Цар Борис III“ в София. Следват още няколко, тъй като инвестиционният процес се управлява единствено от Няголов. Всички тези проекти са завършени успешно и в полза на всички участници в инвестиционния процес.

Продажбата на отделните звена в сградите е нормална последваща дейност, след реализирането на гореспоменатите проекти, като при изпълнението тази дейност владеенето на няколко чужди езика от архитект Няголов е от голямо предимство, тъй като повечето клиенти са чуждестранни лица. Фирмата предоставя и допълнителна услуга, свързана с управлението на вече изградените недвижими имоти. Директният контакт с клиентите и инвестиционните дружества допринася за адекватната пазарна ориентация на дейностите, управлявани от архитект Няголов.

Успешното управление на горепосочените дейности, с оглед на икономическия и административен фон в преходния период на България, е резултат от отличното познаване на законодателната рамка на страната, спецификата на българската администрация и психологията на клиентите от цял ​​свят.

От 2006 г. архитект Няголов е управител на една от най-големите държавни проектантски организации - тази на бившите Строителни войски, а от началото на 2012 г. участва пряко в управлението на бившите Строителни войски - „ГУСВ“ ЕАД - една от най-големите държави строителни компании с годишен оборот от над 10 млн. евро и капитал около 100 000 000 евро.

За кратък период от време архитект Няголов е заместник-кмет на район „Изгрев“ на Столична община. Обществената му дейност започва през 1992 г. в различни общински организации и фондации - за защита на дивите животни, за опазване на паметниците на културата и др. Също така той е председател на Дисциплинарната комисия на професионалната организация на архитектите в България (Камарата), която позиция той все още заема.

От 2009 г. е външен експерт към Министерството на регионалното развитие по Оперативната програма за регионално развитие на Европейския съюз. Той чете лекции на служителите на българските общини - бенефициенти по оперативните програми и на български архитекти като част от обучителни курсове по въпросите на регионалното развитие.

Архитект Няголов разполага с гъвкав екип от висококвалифицирани специалисти - архитекти и инженери, които при работата си използват съвременни методи за проектиране и строителни технологии и имат богат опит и познания в областта на инвестиционния дизайн. В своята работа основната грижа на екипа е високото качество, както и бързото изпълнение, в съответствие със законодателната рамка, изпълнявайки по най-добрия начин изискванията на клиентите и тези, касаещи здравето и безопасността.

Строителните проекти, проектирани и изпълнени от архитект Няголов и неговия екип, са представени на неговата уеб страница: www.nnyagolov.com, която непрекъснато се актуализира с новите проекти и конструкции.

За контакт:
  • ул. „Майор Горталов“ 14
    1618 София
  • 02 955 6280
  • 088 960 6308
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.